1. Pretensioonide esitamine

1.1. Kõikidele kaubale kehtib 2-aastane pretensioonide esitamise tähtaeg alates alates toote üleandmisest (VÕS § 218 lg2). Osade tootjate kaupadele laieneb lisagarantii, millest teavitatakse Klienti toote kirjelduses.

1.2. Garantiiremondi õiguse tagab koos kaubaga saadud ostu tõendav dokument.

1.3. Pretensioone saab esitada ainult sihtotstarbekalt ning kodustes tingimustes kasutatud kaupade kohta.

1.4. Kui tegemist on tootja poolse defektiga, on Kliendil õigus nõuda toote remonti. Kliendil on õigus nõuda toote asendamist juhul kui toote remont ei ole võimalik.

1.5. VILDE AS-l (edasi Müüja) on õigus esitada Klientidele arve käsitluse ja/või vea kindlaks tegemise eest vastavalt remondi/hoolduse ettevõtte hinnakirjale, kui Müüja ei ole vastutav tootel ilmnenud puuduse eest, klient loobub tasulisest remondist või selgub, et toode on töökorras, välja arvatud VÕS § 218 lg2 juhtudel.

2. Kauba üleandmine-vastuvõtmine

2.1. Kauba defekti avastamisel kohustub Klient pöörduma ühte Müüja poodidest. Poes koostatakse üleandmise-vastuvõtmise akt kauba remonti edastamiseks.

2.2. Kauba väline seisukord fikseeritakse kauba üleandmise-vastuvõtmisel Kliendilt Müüjale.

2.3. Garantiiremonti saatmiseks soovitame kaasa võtta kauba originaalpakend, vastasel juhul Müüja ei vastuta võimaliku tekitatud kahju eest.

2.4. Garantiiremondist kauba tagastamine toimub Müüja poolt väljastatud üleandmise-vastuvõtmise akti alusel.

2.5. Töö valmimisest teavitatakse Klienti suuliselt telefoni teel või kirjalikult (e-mail, SMS). Kontaktandmed peavad olema märgitud üleandmise-vastuvõtmise aktis .

2.6. Juhul kui Klient ei tule kaubale järele 6 kuu jooksul töö valmimisest teavitamise päevast, Müüjal on õigus realiseerida seade laokulude katteks.

3. Garantii

3.1. Garantii - ehk müügigarantii on Müüja, varasema müüja või tootja (müügigarantii andja) lubadus müüdud asi garantiis ettenähtud tingimustel tasuta või tasu eest välja vahetada, parandada või tagada muul viisil asja vastavus garantiis ettenähtud tingimustele.

4. Müüja ei vastuta:

4.1. Kliendi süül või hooletusest (mehhaanilised kahjustused) tekkinud toote kahjustuste eest;

4.2. Kasutamise käigus tekkinud äikese, vale elektripinge, vedeliku, tule jne. eest, mis rikub seadme;

4.3. Toote mittesihtpärase kasutamise tagajärjel tekkinud kahjustuste eest;

4.4. Toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral;

4.5. Kliendi poolt installeeritud tarkvara vigade eest;